Ηλεκτρική ενέργεια

 

Η On-Ergeia είναι ηγέτης της αγοράς στην παροχή καθαρών, αξιόπιστων και ευέλικτων προϊόντων χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, που παραδίδονται στους πελάτες μας σε όλο το δυτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Το χαρτοφυλάκιο προμηθειών μας περιλαμβάνει την υπολειπόμενη ικανότητα συστήματος του συστήματος BC Hydro, την προμήθεια Canadian Entitlement που παρέχεται βάσει της Συνθήκης του ποταμού Κολούμπια, καθώς και πολυάριθμες συμβάσεις για παροχή καθαρού και ανανεώσιμου ρεύματος. 

Εξυπηρετούμε με υπερηφάνεια και αξιοπιστία τους πελάτες μας μέσω της χρήσης του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου μακροπρόθεσμων εταιρικών δικαιωμάτων μετάδοσης, που συμπληρώνεται από τη συνεχιζόμενη προμήθεια βραχυπρόθεσμων δικαιωμάτων μετάδοσης.

 

Μάθετε για

Ηλεκτρική ενέργεια