Η ομάδα μας

 

Η Εκτελεστική μας Ομάδα Διοίκησης έχει μεγάλη εμπειρία στην ενέργεια και σε συναφείς τομείς. Είναι υπεύθυνοι για την καθοδήγηση της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας και επιβλέπουν τις καθημερινές δραστηριότητες της On-Ergeia και των υπαλλήλων της.

Sorry, your browser does not support CSS Grid. 😅
Κλειδωνάρης Θεόφιλος
Επικεφαλής
Γκίατα Ελβίνα
Σύμβουλος ενέργειας, Αθήνα
Λυμπεροπούλου Αλεξάνδρα
Σύμβουλος ενέργειας, Αθήνα
Αιβαζιδη Αλεξάνδρα
Σύμβουλος ενέργειας, Θεσσαλονίκη
Σιαλούπη Αγγελική
Σύμβουλος ενέργειας, Θεσσαλονίκη

Η επιχείρησή μας στην Νέα Σμύρνη, ΑθήναΗ επιχείρησή μας στη Μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη